05 37 24 005, 041 753 524 // peternel.blaz@siol.net //  //  // 

Gostišče z več kot 100-letno tradicijo

Prvotno ime je Gostilna v Logu. Samo ime »v Logu« prav gotovo izvira iz same lege kraja, ki leži v dolini razpotegnjeni ob vodi. Prvo dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti, je bilo gostilni izdano davnega leta 1908 rodbini Mlakar. Gospodar Mlakar je poleg izgradnje nove hiše okoli leta 1918, zgradil še novo žago Encijanko na vodni pogon za razrez hlodovine, na kateri so domačini razžagali ves les, za gradnjo barak v partizanski bolnišnici Franja.
Leta 1920 je očetu Janezu Mlakarju počil želodec, zato je umrl, pri sv. Luciji ob vračanju iz sestanka obrtnikov v Tolminu. Naslednik v Logu sin Metod se je leta 1939 poročil in prav v tem letu si je gospodar Metod kupil prvi nov avto Topolino 500, v tem času je tudi povsem prenovil žago za razrez hlodovine, prav tako je ob gostilni izgradil kegljišče in balinišče. V hlev so vedno poleg ostalega redili še okoli 5 glav goveje živine in par prašičev. Za čas pod Italijo so imeli tudi par konj, s katerimi so prevažali razen material tudi drugim. Gostilna v Logu je pod vodstvom Metoda in žene Katarine že od nekdaj slovela kot dobra in urejena gostilna.
Ker se edini sin Katarine in Metoda Mlakar, sin Janko z gostinsko dejavnostjo ni preveč ukvarjal starši pa so onemogli, so po letu 1970 dali gostilno v najem upokojenemu oficirju iz Bukovega Mirkotu Grudnu. Med tem je gospodinja Katarina na hitro umrla, gospodarja so dali v dom starih v Idrijo. Ker je gospodar Metod, ki je po ženini smrti ostal edini lastnik, s sinom Jankotom, je vse imetji bratovi hčeri Cirili. Naslednica je gostinski lokal z gospodarskim poslopjem in nekaj zemlje prodala mornarju Ivanu iz Kanomlje. Novi lastnik je gostinski objekt delno obnovil in obratoval do par let pred koncem 2000 leta. Nato je leta 2000 kupil Matjaž Peternel iz Trebije. Novi lastnik je lokal zopet obnovil in povečal zmogljivost ter dal gostilni v Logu nov zagon.
 
 
 
 
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...

 

 

 
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill