Franja nas povezuje

30.5.2019  Franja nas povezuje

V okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje je potekal projekt Franja nas povezuje, ki se 31. maja 2019 zaključuje.

V projektu smo sodelovali partnerji Mestni muzej Idrija, Peternel in Peternel iz Gostišča Gačnk v Logu in Turistično društvo Novaki. Tako kot je bilo med drugo svetovno vojno, v času delovanja tajne bolnice Franja, ključno medsebojno sodelovanje in tesna povezanost osebja bolnišnice z domačini v njeni neposredni in širši okolici, je bilo v projektu Franja nas povezuje ključno sodelovanje med različnimi nosilci turistične dejavnosti na območju spomenika Partizanska bolnica Franja.

V okviru projektnih aktivnosti je bila izdelana zasnova celostne interpretacije območja. Na tej podlagi so bili pripravljeni predlogi novih turističnih in pedagoških programov, ki bodo na voljo obiskovalcem. Pripravljena je nova večjezična spletna stran z lastno domeno pb-franja.si. Poleg informacij za obiskovalce predstavlja tako zgodovino bolnišnice v letih vojne kot tudi njen povojni razvoj, ko je postala spomenik nepremične kulturne dediščine. Posebna pozornost je namenjena osebnim zgodbam ljudi, ki so v Franji delali ali se tam zdravili. V projektu je bila izdelana študija o prehrani v medvojnih razmerah, v kateri je bila predstavljena tudi prehrana v Partizanski bolnici Franja. Namen študije je bil vključiti te jedi v sodobno ponudbo gostišča Gačnk, ki nadaljuje tradicijo gostilne v Logu, nekdanje javke (zbirališče ranjencev pred prenosom v bolnišnico) Partizanske bolnice Franja. V gostišču so enega od prostorov opremili v skladu z nekdanjo gostinsko opremo in uredili spominsko sobo dr. Franje, v kateri bodo občasno potekali posebni tematski večeri, s katerimi organizatorji želimo ohranjati spomin na vojni čas in tradicijo povojnih srečanj ranjencev in osebja Bolnice Franja. Prvi je bil 8. februarja večer s predstavitvijo tradicionalne medvojne hrane s pokušino jedi.

Pod okriljem Turističnega društva Novaki in sodelovanju obeh partnerjev ter zunanjih sodelavcev iz Planinskega društva Cerkno smo 18. maja organizirali zaključni dogodek projekta – pohod »Od javke do javke«, ki je povezal domačije nekdanjih javk od Loga prek Podnjivča do Cmilka. Zaključil se je v gostilni Gačnk v Logu s tradicionalno hrano iz vojnega časa na mizah.

prp  leader  EU  slo  las

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

19.5.2019    Franja nas pvezuje

Pohod od javke do javke – zaključek projekta Franja nas povezuje

Pohoda od javke do javke, zadnje aktivnosti v projektu Franja nas povezuje, se je v soboto 18. maja 2019, udeležilo 53 pohodnikov, prireditve v sami Franji pa celo 178. Nad doživljajskim spoznavanjem zgodovine ob obiskovanju javk, razlagah muzejske kustosinje Milojke Magajne in pričevanju tam živečih domačinov, so bili vsi udeleženci navdušeni in pričakujemo skorajšnjo ponovitev. […]

Pohoda od javke do javke, zadnje aktivnosti v projektu Franja nas povezuje, se je v soboto 18. maja 2019, udeležilo 53 pohodnikov, prireditve v sami Franji pa celo 178. Nad doživljajskim spoznavanjem zgodovine ob obiskovanju javk, razlagah muzejske kustosinje Milojke Magajne in pričevanju tam živečih domačinov, so bili vsi udeleženci navdušeni in pričakujemo skorajšnjo ponovitev. Partnerje v projektu, ki se je s tem dogodkom tudi uradno končal, pa čaka še kar nekaj dela, predvsem “papirnatega”. Da bi ga le uspešno zaključili…

prp  leader  EU  slo  las

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

16. 5. 2019 - Franja nas povezuje

Partnerji v projektu FRANJA NAS POVEZUJETuristično društvo Novaki, Mestni muzej Idrija in Gostišče Gačnk  v Logu se v teh dneh pripravljamo na zaključno dejanje projekta. Vabimo tudi vas, da se nam pridružite V SOBOTO, 18. MAJA,na POHOD OD JAVKE DO JAVKE s pričetkom OB 9. URI PRI GOSTIŠČU GAČNK V LOGU. Pohod bo združen z obiskom domačij, ki so bile bistvenega pomena za obstoj in delovanje Partizanske bolnice Franja. Pot je dolga okoli 10 km, je srednje zahtevna, hoje bo približno za 2,5 ure.  Z vmesnimi postanki bo pohod trajal 4 do 5 ur in ga bomo zaključili na izhodišču v Logu. Priporočamo vremenu primerna športna oblačila, pohodne čevlje in pohodne palice.

V primeru slabega vremena bosta izvedena samo pohod iz Loga mimo domačije Pod Njivčem do Partizanske bolnice Franja in prireditev v Franji. Pohod, ki bo izveden s pomočjo Planinskega društva Cerkno, bo združen tudi s spoznavanjem hrane v vojnem času.

V PARTIZANSKI BOLNICI FRANJA bo OB 10.30 potekala krajšaPRIREDITEV s partizansko pesmijo Vokalne skupine Zimzelen in ODPRTJEM RAZSTAVE likovnega natečaja Otroci pomagajo otrokom, ki ga pripravlja Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Mestnim muzejem Idrija. Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Partnerji v projektu FRANJA NAS POVEZUJETuristično društvo Novaki, Mestni muzej Idrija in Gostišče Gačnk  v Logu se v teh dneh pripravljamo na zaključno dejanje projekta. Vabimo tudi vas, da se nam pridružite V SOBOTO, 18. MAJA,na POHOD OD JAVKE DO JAVKE s pričetkom OB 9. URI PRI GOSTIŠČU GAČNK V LOGU. Pohod bo združen z obiskom domačij, ki so bile bistvenega pomena za obstoj in delovanje Partizanske bolnice Franja. Pot je dolga okoli 10 km, je srednje zahtevna, hoje bo približno za 2,5 ure.  Z vmesnimi postanki bo pohod trajal 4 do 5 ur in ga bomo zaključili na izhodišču v Logu. Priporočamo vremenu primerna športna oblačila, pohodne čevlje in pohodne palice.

V primeru slabega vremena bosta izvedena samo pohod iz Loga mimo domačije Pod Njivčem do Partizanske bolnice Franja in prireditev v Franji. Pohod, ki bo izveden s pomočjo Planinskega društva Cerkno, bo združen tudi s spoznavanjem hrane v vojnem času.

V PARTIZANSKI BOLNICI FRANJA bo OB 10.30 potekala krajšaPRIREDITEV s partizansko pesmijo Vokalne skupine Zimzelen in ODPRTJEM RAZSTAVE likovnega natečaja Otroci pomagajo otrokom, ki ga pripravlja Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Mestnim muzejem Idrija. Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

23.4.2019  Franja nas povezuje

V okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje od junija 2018 poteka projekt Franja nas povezuje, ki se bo zaključil letos konec maja.  V njem sodelujemo partnerji Mestni muzej Idrija, Peternelj in Peternelj iz Gostišča Gačnk v Logu in Turistično društvo Novaki. Tako kot je bilo med 2. svetovno vojno, v času delovanja prikrite bolnišnice Franja, ključno medsebojno sodelovanje in tesna povezanost osebja bolnišnice z domačini v njeni neposredni in širši okolici, je tudi v našem projektu ključno sodelovanje med različnimi nosilci turistične dejavnosti na širšem območju spomenika Partizanska bolnica Franja. Vsi sodelujoči se zavedamo vrednot in sporočilnosti dediščine Franje in se skupaj trudimo za njihovo ohranjanje, širitev in promocijo. Poleg ozaveščanja javnosti o pomenu dediščine Franje predvsem želimo širiti sporočilo, ki ga spomenik nosi v sebi – vrednote kot so mir, svoboda, solidarnost, enakost, humanost, sodelovanje  – so vrednote, ki so  oziroma bi morale biti tudi vrednote današnjega sveta.

 

 

V okviru projektnih aktivnosti so bili pripravljeni novi turistični in pedagoški programi, ki bodo že letos na voljo obiskovalcem. V teh dneh intenzivno tečejo priprave na postavitev spletne strani z lastno domeno pb-franja.si. Stran bo večjezična in bo poleg informacij za obiskovalce  predstavljala  tako zgodovino bolnišnice v letih vojne kot tudi njen povojni razvoj, ko je postala spomenik nepremične dediščine. Posebna pozornost bo namenjena osebnim življenjskim zgodbam ljudi, ki so v Franji delali ali se zdravili.  V projektu  je bila izdelana študija o prehrani v izrednih, medvojnih razmerah, v kateri je bila predstavljena tudi prehrana v  Partizanski bolnici Franja.  Namen študije je bil vključiti te jedi v sodobno ponudbo gostišča Gačnk, ki nadaljuje tradicijo gostilne  v Logu, nekdanje javke (zbirališče ranjencev pred prenosom v bolnišnico) Partizanske bolnice Franja. V gostišču so enega od prostorov že opremili v skladu z nekdanjo gostinsko opremo. Predstavitev študije s pokušino jedi, ki so jo pripravili  Ivana Leskovec, direktorica muzeja, Milojka Magajne, vodja Cerkljanskega muzeja in osebje Gostišča Gačnk je potekala 8. februarja. Tudi v prihodnje bodo v gostišču občasno potekali  posebni tematski večeri, s katerimi organizatorji želijo ohranjati spomin na  vojni čas in tradicijo povojnih srečanj ranjencev in osebja Bolnice Franja.

 

Ob zaključevanju projekta bo v okviru projektnih aktivnosti potekala tudi prireditev 18. maja, ob letošnjem mednarodnem muzejskem dnevu. Organizirali bomo pohod »Od javke do javke« ki bo povezal domačije v širši okolici Franje, ki so bile bistvenega pomena za nastanek, obstoj in delovanje bolnišnice med vojno. Pohod bo združen z okušanjem kulinarike iz medvojnega časa v Gostišču Gačnk v Logu,obiskom Partizanske bolnice Franja in odprtjem razstave otroškega likovnega natečaja Otroci pomagajo otrokom, ki bo letos že četrtič gostovala v Franji. Natečaj pripravlja Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Mestnim muzejem Idrija.   

 

Franja je od 1. aprila dalje že odprta vsak dan od 9.00 do 18.00 ure. Vabljeni na obisk.
                               Še posebej pa vabljeni, da se nam pridružite v soboto 18. maja 2019.
                               Začetek programa ob 9.00 uri pred gostiščem Gačnk v Logu.
                               Osrednja prireditev v Bolnici Franja ob 11.30 uri.
                               Zaključek pohoda v Logu ob tradicionalni hrani iz medvojnega časa. 

 

prp  leader  EU  slo  las

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 
____________________________________________________________________________________
 
Foto: Bojan Tavčar, fototeka Mestnega muzeja Idrija
 
4.6.2018 Naziv projekta: Franja nas povezuje
 
Povzetek: Tako kot je bilo med 2. svetovno vojno, v času delovanja tajne bolnišnice Franja, ključno medsebojno sodelovanje in tesna povezanost osebja bolnišnice z domačini, je tudi v projektu Franja nas povezuje ključno sodelovanje med nosilci turistične, gostinske in muzejske dejavnosti na ožjem območju spomenika Partizanska bolnica Franja, ki se zavedajo vrednosti in sporočilnosti dediščine Franje ter bodo v času projekta aktivno sodelovali pri ohranjanju dediščine in nadgradnji njene interpretacije. Partnerji v projektu Franja nas povezuje so Mestni muzej Idrija (vodilni partner), Peternel in Peternel, gostinstvo in storitve d.o.o. in Turistično društvo Novaki.
Cilji: Poleg povezovanja zainteresiranih akterjev so cilji projekta:
- prispevati k razvoju novih turističnih produktov in storitev, ohranjanju in oživljanju dediščine in posredno povečanju prepoznavnosti ter turističnega obiska območja Partizanske bolnice Franja;
- ozaveščati javnost o dediščini Partizanske bolnice Franja, katere sporočilo so vrednote: mir, svoboda, solidarnost, enakost, humanost, sodelovanje – vrednote, ki so tudi vrednote današnjega sveta;
- preko različnih kanalov zainteresirani javnosti ponuditi čimveč informacij o dediščini bolnice Franja in programih za njeno spoznavanje, ki naj v posodobljeni in nadgrajeni obliki vključujejo doživljajske aktivnosti.
 
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
Projektne aktivnosti vključujejo zasnovo celostne interpretacije območja, ki bo podlaga za pripravo novih turističnih in pedagoških programov ter spletne strani. V smislu oživljanja območja načrtujemo na podlagi v projektu izdelane študije o prehrani v izrednih, medvojnih razmerah na primeru Partizanske bolnice Franja implementirati jedi v sodobno ponudbo gostišča Gačnk na nekdanji lokaciji javke (zbirališče ranjencev pred prenosom v bolnišnico), ki bo opremljena s kopijami avtentične opreme. Na javki se bodo izvajali tematski večeri, s katerimi želimo ohranjati tradicijo povojnih srečanj ranjencev in osebja Bolnice Franja. Pod okriljem Turističnega društva Novaki bo izveden pohod »Od javke do javke« in bo povezal domačije, ki so bile bistvenega pomena za nastanek, obstoj in delovanje bolnišnice med vojno.
 
Rezultati aktivnosti:
Poleg novih programov, prilagojenih različnim ciljnim skupinam (prebivalci, zainteresirana javnost, šoloobvezni otroci in mladina, družine in turistični obiskovalci), bo rezultat projekta tudi povečana dostopnost javnosti do kulturne dediščine Franje in s tem njena večja prepoznavnost in razumevanje. Projekt bo prispeval k trajnostni naravnanosti območja – ozaveščanje o naravni dediščini (soteska Pasice, v kateri se nahaja Bolnica Franja, je naravna vrednota državnega pomena), ohranjanje kulturne dediščine, uporaba lokalne hrane za ponudbo jedi iz časa 2. svetovne vojne in spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja (pohodništvo).
 

Partnerji v projektu: Mestni muzej Idrija (vodilni partner), Peternel in Peternel, gostinstvo in storitve d.o.o. in Turistično društvo Novaki

Trajanje projekta: 4. 6. 2018 - 15. 5. 2019

Začetek izvajanja aktivnosti: 4. 6. 2018

Vrednost celotnega projekta: 44.080,34 EUR

Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz sredstev CLLD: 26.585,43 EUR

Vir sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

 

 

 

prp  leader  EU  slo  las

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill